Strona Główna Strona Główna
Mianowanie na wyższy stopień wojskowy
 

PODOFICEROWIE REZERWY i PODOFICEROWIE NIEPODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

Posiadający przedstawione poniżej stopnie wojskowe zachowane na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaną mianowani na odpowiednio wyższe stopnie wojskowe zgodnie z przedstawionym zestawieniem:

 ·        

 

 

 

 

 

Mieszkańców administrowanego terenu miasta Tychy oraz powiatów Pszczyńskiego, Bieruńsko-Lędzińskiego i Mikołowskiego, którzy posiadają wyżej wymienione stopnie wojskowe, celem weryfikacji danych prosimy o kontakt


z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach tel. 261 124 763 lub osobiście