Strona Główna Strona Główna
ePUAP2
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach

 

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.


WAŻNE LINKI

  Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Powiadomienie Wojskowego komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach :

 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

 

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.

 

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

 

4. Akceptowalne formaty załączników to:

 

•*.doc, *.docx, *.rtf
•*.xls, *.xlsx
*.bmp, *.tif, *.gif, *.jpg
•*.pdf