Strona Główna Strona Główna
PRACA W WKU
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy informatyk

KomendaMiejsce wykonywania pracy:

Tychy

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
ul. Cyganerii 51
43-100 Tychy

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w przeważającej części dnia pracy w pozycji siedzącej w siedzibie WKU, sporadyczne wyjazdy w teren.
Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń w jednostce.
Praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin.
Stanowisko usytuowane na 4. piętrze - możliwość korzystania z windy lub schodów.
Brak rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z urządzeń technicznych i sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie potrzeb w zakresie łączności i informatyki umożliwiające sprawną realizację zadań przez WKU.
 • Opracowywanie wniosków i propozycji w sprawie wykorzystania, modernizacji, utrzymania i rozbudowy obiektów i urządzeń łączności stosownie do potrzeb WKU.
 • Nadzorowanie eksploatacji sprzętu łączności i informatyki WKU.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych funkcjonujących w komórkach wewnętrznych WKU.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu łączności i teleinformatyki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok Administracja publiczna lub praca biurowa.
 • Znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość środowiska Microsoft Office.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Cyganerii 51, 43-100 Tychy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe - tel. 261-124-752