Strona Główna Strona Główna
Normy sprawności
 

NORMY SPRAWNOŚCI

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje ochotnika do konkretnej jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego, po uprzednim sprawdzeniu podstawowych wymogów na danym stanowisku.

Uwaga!!
Należy podkreślić, że zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych
.

Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

Ocena z egzaminu sprawności fizycznej to średnia z czterech konkurencji:

MĘŻCZYŹNI:

 • marszobieg na 3000 m,
  Prowadzony jest w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni. Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa liczy do 30 egzaminowanych. Po komendzie "Start" grupa rozpoczyna marszobieg. Czas mierzony jest z dokładnością do 1 sekundy od komendy "Start" do momentu przekroczenia linii mety.
 • skłony tułowia,
  Na komendę "Gotów" egzaminowany przyjmuje pozycję leżącą tyłem. (ręce splecione na karku, ramiona dotykają materaca, stopy rozstawione na szerokość bioder, stopy przytrzymywane przez współćwiczącego lub założone o drabinki, kolana ugięte maksymalnie do kata prostego). Na komendę "Ćwicz!" wykonuje skłon wprzód, dotykając łokciami kolan, po czym powraca do pozycji wyjściowej. Egzaminujący głośno wymienia kolejne liczby prawidłowo wykonanych skłonów. Jeżeli egzaminowany wykona powtórzenie niezgodnie z opisem, egzaminujący powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.
 • podciąganie na drążku,
  Minimalna wysokość drążka - 220 cm. Na komendę "Gotów" egzaminowany wykonuje zwis nachwytem z wyprostowanymi rękami w łokciach. Na komendę "Ćwicz!" podciąga się tak, by broda znalazła się powyżej drążka, po czym wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Egzaminujący wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat wykona powtórzenie niezgodnie z opisem, egzaminujący powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.
 • bieg wahadłowy 10x10,
  Na komendę "Start" egzaminowany rozpoczyna bieg w stronę przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją, powtarzając całość pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki skutkuje powtórzenie próby. Czas mierzy się do 0,1 sekundy, od komendy "Start" do momentu przekroczenia linii mety. Wysokość chorągiewki co najmniej 160 cm.

 

TABELA NORM Z EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MĘŻCZYZN

Motoryka Ćwiczenia jm Grupy wiekowe Ocena
5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg na
3000 m
min do 25 lat 13,50 14,50 16,10
26-30 lat 14,15 15,15 16,35
powyżej 30 lat 14,40 15,40 17,00
Siła Podciąganie na drążku Ilość do 25 lat 10 8 6
26-30 lat 9 7 5
powyżej 30 lat 8 5 3
Skłony tułowia w przód
2 min
  do 25 lat 50 40 35
26-30 lat 45 35 30
powyżej 30 lat 40 30 25
Szybkość Bieg wahadłowy
10x10
sek. do 25 lat 31,0 32,0 33,2
26-30 lat 31,4 32,4 33,6
powyżej 30 lat 31,8 32,8 34,0

 

KOBIETY:

 • marszobieg na 1000 m,
  Prowadzony jest w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni. Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa liczy do 15 kandydatek. Po komendzie "Start" grupa rozpoczyna marszobieg. Czas mierzony jest z dokładnością do 1 sekundy od komendy "Start" do momentu przekroczenia linii mety.
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce,
  Na komendę „Gotów” wykonuje się podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina się ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca się do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu, bez przerw między kolejnymi powtórzeniami. Oceniający głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli ćwiczenie będzie wykonane niezgodnie z opisem oceniający podaje ostatnią liczbę wykonach prawidłowo powtórzeń.
 • skłony tułowia,
  Na komendę "Gotów" przyjmuje się pozycję leżącą tyłem. (ręce splecione na karku, ramiona dotykają materaca, stopy rozstawione na szerokość bioder, stopy przytrzymywane przez współćwiczącego lub założone o drabinki, kolana ugięte maksymalnie do kata prostego). Na komendę "Ćwicz!" wykonuje skłon wprzód, dotykając łokciami kolan, po czym powraca do pozycji wyjściowej. Egzaminujący głośno wymienia kolejne liczby prawidłowo wykonanych skłonów. Jeżeli egzaminowana wykona powtórzenie niezgodnie z opisem, egzaminujący powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.
 • bieg zygzakiem „koperta”,
  Ćwiczenie odbywa się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o wysokości co najmniej 160 cm. Na komendę „Start” kandydatka rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

 

TABELA NORM Z EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KOBIET

Motoryka Ćwiczenia jm Grupy wiekowe Ocena
5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg na
1000 m
min do 25 lat 4,45 5,10 5,50
26-30 lat 5,00 5,20 6,05
powyżej 30 lat 5,15 5,35 6,20
Siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce Ilość do 25 lat 28 23 18
26-30 lat 25 20 15
powyżej 30 lat 22 17 12
Skłony tułowia w przód
2 min
  do 25 lat 37 32 28
26-30 lat 35 30 26
powyżej 30 lat 33 28 24
Szybkość Bieg zygzakiem
"koperta"
sek. do 25 lat 27,0 28,0 29,5
26-30 lat 27,5 28,5 30,0
powyżej 30 lat 28,0 30,0 30,5

 

Ocena z poszczególnych konkurencji regulowana jest normami czasowymi lub ilościowymi. W zależności od wieku kandydata normy są mniejsze. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie co najmniej 75 procent ocen pozytywnych z poszczególnych konkurencji.