Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor/por.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

- Inżynierii Wojskowej,

- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej; Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.


Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

- prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów; - udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą; - atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

1. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu "szeregowego"

Uposażenie zasadnicze - 2900.00 zł. Dodatek za długoletnią służbę wojskową - od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach służby wojskowej (87 zł), 6% po 6 latach (174 zł), po 9 latach (261 zł). Dodatek służbowy (z tytułu pełnhienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) - 255, 00 zł. Dodatek mieszkaniowy - 900.00 zł. (dla Warszawy)

Razem ok. 3500,00 netto.

Inne należności finansowe (raz w roku): Dodatkowe uposażenie roczne - 3212, 00 zł. Gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza) - 1015, 00 zł. Równoważnik mundurowy (nieopodatkowany, płatny w kwietniu każdego roku) -2332, 00 zł

Ponadto: Zasiłek na zagospodarowanie (po zawarciu drugiego kontraktu) - 3212,00zł. Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę) - 50 zł.

2. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017 roku:

12 stycznia // 02 lutego // 02 marca // 06 kwietnia // 11 maja // 01 czerwca // 06 lipca // 03 sierpnia // 07 września // 05 października // 16 listopada // 07 grudnia

 

Informujemy, że w 38. DYWIZJONIE ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ W SOCHACZEWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1560

96 – 500 SOCHACZEW

tel. 261 – 529 – 627.

38. Dywizjon Zabezpieczenia OP w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na niżej wymienione stanowiska służbowe:

1.     oficer (Sekcja Operacyjna S – 3) – ppor./por., SW: 32B04;

2.     oficer (Sekcja Szkolenia) – ppor./por., SW: 32B04;

3.     podoficer – administrator (Sekcja Personalna S – 1) – kpr./st. kpr./plut., SW: 54B22/28D21;

4.     podoficer sztabowy (Sekcja Logistyki S – 4) – sierż./st. sierż./mł. chor., SW: 38A21;

5.     szef grupy – podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego (Grupa Zarz. Bezpieczeństwem Łączn. i Informat.) – chor./st. chor./st. chor. szt., SW: 29A21;

6.     dowódca plutonu (Pluton Transportowy) – chor./st. chor./st. chor. szt., SW: 32T32;

7.     dowódca radiostacji (Obsługa radiostacji) – sierż./st. sierż./mł. chor., SW: 28B26;

8.     szef baterii (Bateria Przeciwlotnicza) – chor./st. chor./st. chor. szt., SW: 38A21/99Z99;

9.     podoficer – technik (Sekcja Zabezpieczenia) – kpr./st. kpr./plut., SW: 32T24/38T27;

10.  starszy technik – administrator systemów (Obsługa systemu) – sierż./st. sierż./mł. chor.,

SW: 22G25/28B25;

 

11.  dowódca sekcji (Sekcja) – sierż./st. sierż./mł. chor., SW: 32B25;

12.  dowódca obsługi – starszy operator (Obsługa) – kpr./st. kpr./plut., SW: 32B25;


JW 2414 Warszawa poszukuje kandydatów na wolne stanowiska służbowe w korp. podoficerów i szeregowych zawodowych
więcej informacji w WKU w Tychach


Wolne stanowiska dla ochotników do NSR

 

JW 2697 w Brzegu (1psap) - korpus oficerów, korpus podoficerów, korpus szeregowych

 

JW 4581 w Opolu (55 brem) - korpus oficerów, korpus podoficerów

 

JW 4231 w Komprachcicach (91 blog) - korpus oficerów, korpus podoficerów

 

JW 2286 w Opolu - korpus oficerów, korpus podoficerów


Decyzja o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP spowodowała,  że rozszerzona została oferta zatrudnienia przez wojsko w korpusie szeregowych zawodowych.

Służba w korpusie szeregowych zawodowych to sposób   na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwości zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki  i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi.

 

JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM

 

Aby zostać  szeregowym  zawodowym, należy  pomyślnie   przejść proces kwalifikacji na wybrane stanowisko. Kwalifikacja  obejmuje sprawdzian sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Po uzyskaniu akceptacji przez dowódcę jednostki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

        

WYMAGANIA

- ukończone minimum gimnazjum,

- dobry stan zdrowia

- dobra sprawność fizyczna

- niekaralność sądowa

- inne kwalifikacje niezbędne do objęcia danego stanowiska

- odbyta służba zasadnicza 

- służba przygotowawcza oraz odbyte ćwiczenia rotacyjne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem  telefonu: 261124782

 

Terminy kwalifikacji proszę wcześniej potwierdzać telefonicznie ponieważ mogą ulec zmianie.

 

Kwalifikacje  w 2017 r. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się w niżej wymienionych jednostkach wojskowych:

 

1. JW. 1328 Bielsko-Biała

ROK 2017 - 11, 25 stycznia // 08, 22 lutego, 08, 22 marca // 05, 19 kwietnia // 10, 24 maja // 07, 21 czerwca // 06, 20 września // 04, 18 października // 08, 22 listopada // 06, 20 grudnia


2. JW. 4115 Gliwice
ROK 2017 - 11, 18 stycznia // 08, 16  lutego // 08, 15 marca // 12, 19 kwietnia // 10, 24 maja // 07, 28 czerwca // 06,27 września // 04, 25 października // 08, 29 listopada // 06, 13 grudnia

3. JW. 4495 Kraków
ROK 2017 - 10, 24 stycznia // 07, 21 lutego // 07, 21 marca // 11, 25 kwietnia // 09, 23 maja // 13, 27 czerwca // 12, 26 września // 10, 24 października // 14, 28 listopada // 05, 12 grudnia


4. JW. 4009 Kraków - 6 batalion dowodzenia:

ROK 2017 - 17 stycznia // 14 lutego // 14 marca // 11 kwietnia / 18 maja // 20 czerwca // 4 lipca // 29 sierpnia // 19 września // 10 października // 14 listopada // 08 grudnia.


5. 16 Batalion Saperów Nisko

6. AGAT 

Stały nabór str. Internetowa www.agat.wp.mil.pl


7. JW. 2423 Żagań ( 34 Brygada Kawalerii Pancernej)11 batalion dowodzenia, 18,20 października 2016 godz. 8:00
- korpus podoficerów rezerwy
- korpus szeregowych zawodowych

8. JW. 5700 Międzyrzecz

9. JW. 1749 Szczecin - w każdy wtorek miesiąca

10. JW. 2399 Świętoszów

11. JW. 4092 Wałcz

12. JW. 4686 Kraków

ROK 2017 - 11 stycznia // 08 lutego // 08 marca // 12 kwietnia // 10 maja // 14 czerwca // 13 września // 11 października // 08 listopada // 13 grudnia

13.  JW. 4539 Białobrzeg
Terminy kwalifikacji zostaną podane na stronie internetowej Jednostki Wojskowej. http://9bwd.wp.mil.pl/pl/index.html

14. JW. 2577 Węgorzewo

15. JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki
ROK 2017 - 03, 17 lutego // 03, 17 marca

16. JW. 4808 Gołdap
W każdy poniedziałek od godz. 10:00

17. 10 BLog Opole


18. JW 4408 Sulechów
  21 grudnia.

19. 5 Pułk Chemiczny Tarnowskie Góry

20. JW 2901 Szczecin Podjuchy
W każdą środe w godz. 8:00-12:00

 

21. JW 3136 3 bat drogowo-mostowy Chełmno

22. JW 4071 11.Batalion Dowodzenia

W każdy wtorek i piątek.

 

Przypominam, że kandydaci w dniu kwalifikacji powinni ze sobą posiadać:

1.    Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego

2.    Książeczkę wojskową

3.    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje przydatne w wojsku;

- zaświadczenie o odbytych kursach

-  inne dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg kwalifikacji

4.    Długopis

5.    Strój sportowy