Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

3 września 2015

4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku informuje o wolnych stanowiskach służbowych


 18 Batalion Powietrznodesantowy w Bielsku-Białej informuje o nw. nieobsadzonych stanowiskach w korpusie szerogowych zawodowych

 1 września 2015

Informujemy o kolejnych kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej, które odbędą się 06.10.2015 r. w JW 3605 63-100 Śrem ul. Sikorskiego 2 zbiórka kandydatów przed biurem przepustek o godz. 08:00

Koniecznośc posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz strój spotrowy.

http://tychy.wku.wp.mil.pl/files/tychy/image/6bchem%20SP.JPG

 


Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej informuje o możliwości powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej

http://tychy.wku.wp.mil.pl/files/tychy/image/6%20batalion%20dowodzenia.JPG27 sierpień 2015

34 Brygadzie Kawalerii Pancernej

Informuję, że od dnia 11 września 2015r., kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdy piątek o godz. 08.00.

Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- DZIAŁONOWY, SW: 20B61 —24 stanowisk;

- KIEROWCA, SW: 20B63 — 23 stanowisk;

- MŁODSZY ŁADOWNICZY, SW: 20B62 — 19 stanowisk;

- KIEROWCA, SW: 38T65 — 1 stanowisko;

- KIEROWCA-OBSŁUGA, SW: 38T65/38B74 — 1 stanowisko;

- KIEROWCA-OPERATOR, SW: 38T65/38B70 —2 stanowiska;

- MECHANIK, SW: 38T83 — 1 stanowisko;

- MECHANIK — SPAWACZ, SW: 38T74/38T84 — 1 stanowisko;

- MŁODSZY ELEKTROMECHANIK, SW:38T72 — 1 stanowisko;

- MŁODSZY KIEROWCA, SW: 38T64 — 1 stanowisko;

- MŁODSZY KIEROWCA — SPAWACZ, SW: 38T64/38T84 —4 stanowiska;

- MŁODSZY KIEROWCA — ŚLUSARZ, SW: 38T64/38T81 —3 stanowiska;

- MŁODSZY ŚLUSARZ, SW: 38T81 — 1 stanowisko.

W korpusie młodszych podoficerów, brygada nie prowadzi kwalifikacji.

W zakresie podoficerów (STW: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej: SW:

38T31 (Eksploatacja pojazdów gąsienicowych) oraz SW: 20B22 (Dowódcza — pancerna).

Informuję, że w korpusie podoficerów zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- SZYFRANT, SW: 28B37 — 1 stanowisko.

- DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ, SW: 36A23 — 1 stanowisko.

- TECHNIK PODODDZIAŁU, SW: 38T21 —3 stanowiska.

- DOWÓDCA DRUŻYNY REMONTOWEJ, SW: 38T31 -3 stanowiska. W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych SW: 20B02 (Dowódcza — pancerna).


10 Blog w Opolu

 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia wolnych stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w dniu 14.09.2015r. o godz. 8.00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych: 38T65 (kierowca kat. C+E), 38T64 (kierowca kat. C), 38861 (kucharz), 38C62 (obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego) oraz 34T64 (obsługa elektrowni, bądź pokrewne: 28B70, 38064 ). Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

 

Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty. Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015, preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych i odbyli co najmniej jedno ćwiczenie w ramach NSR.


 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych Śrem

 

Informuję, że w dniach 08.09.2015 roku oraz 15.09.2015 roku o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. 6 bdow SP zamierza powołać kierowców kat. C, CE. Z uwagi na dużą liczbę uzupełnianych stanowisk zwracam się z prośbą o doprowadzenie informacji o terminie i miejscu kwalifikacji do żołnierzy rezerwy zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej (szeregowi posiadający prawo jazdy kat. C. CE).

 

W ramach kwalifikacji zostanie przeprowadzony egzamin sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci muszą okazać się oryginałem prawa jazdyw dniu kwalifikacji. Żołnierze rezerwy, którzy ukończyli przeszkolenie w ramach służby przygotowawczej muszą okazać się zaświadczeniem o odbyciu ówiczeń rotacyjnych.

 

Termin kwalifikacji: 08.09.2015 roku, 15.09.2015 roku. Godzina: 8:00. Miejsce: śrem ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek) woj. wielkopolskie.

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych www.6bdowsp.wp.mil.plw zakładce oferty pracy”.

 KORPUS SZEREGOWYCH:

 

- potrzeba uzupełnienia 20 stanowisk służbowych do przyznanego limitu;

 

- parametry stanowisk służbowych

  

 

19 sierpień 2015

12 Brygada Zmechanizowana
Szczecin al. Wojska Polskiego 250

informuje o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej które będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca począwszy
od 1 września 2015 roku godzina 08:00

http://tychy.wku.wp.mil.pl/files/tychy/image/ogloszenia/12%20BZ.jpg


JW 4092 w Wałczu

informuje o wolnych stanowiskach podoficerskich, które obsadzanie jest przedsięwzięciem priorytetowym.

terminy kwalifikacji

09.09.2015 r., 07.10.2015 r., 04.11.2015 r., 09.12.2015 r.

 


21 Brygada Strzelców Podhalańskich
16 Batalion Saperów w Nisku

  prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wjskowej

 


JW 1128 Malbork

informuje o naborze na nieobsadzone stanowiska służbowe

http://tychy.wku.wp.mil.pl/files/tychy/image/ogloszenia/jw1128%202.JPG

http://tychy.wku.wp.mil.pl/files/tychy/image/ogloszenia/jw1128.JPG


5 Pułk Inżynieryjny
Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39

Informuje o kwalifikacjach w korpusie szeregowych zawodowych, które odbędą się 19.08.2015 r. oeaz 26.08.2015 r. w godz. 08:00 - 13:00 ,

http://tychy.wku.wp.mil.pl/files/tychy/image/ogloszenia/5pinz%281%29.jpg