Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

 31 lipca 2015


WOJSKO POLSKIE CZAS PROFESJONALISTÓW ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

 

Ciekawy zawód, nowe doświadczenia, prawdziwa przygoda, pasja i zawód.

 

Decyzja o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP spowodowała,  że rozszerzona została oferta zatrudnienia przez wojsko, gdyż obok oficerów i podoficerów zawodowych w Wojsku Polskim utworzony został korpus szeregowych zawodowych.

Służba w korpusie szeregowych zawodowych to sposób   na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwości zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki    i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi.

 

WYMAGANIA

- ukończone minimum gimnazjum,

- dobry stan zdrowia

-  dobra sprawność fizyczna

- niekaralność sądowa

- inne kwalifikacje niezbędne do objęcia danego stanowiska

 

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego.

 

      JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM

Aby zostać  szeregowym  zawodowym, należy  pomyślnie   przejść

proces kwalifikacji na wybrane stanowisko. Kwalifikacja  obejmuje sprawdzian sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Po uzyskaniu akceptacji przez dowódcę jednostki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

          Dodatkowych informacji można uzyskać  pod numerem  telefonu: 261124782

Terminy kwalifikacji proszę wcześniej potwierdzać telefonicznie ponieważ mogą ulec zmianie.

 

 Kwalifikacje w 2015 roku dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

  w Jednostkach Wojskowych 6BPD odbędą się w dniach:

batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 (tel. 261-135-538):

godz. 08,00

9, 22 wrzesień 2015r.;

— 6, 20 październik 2015r.;

— 3, 17 listopad 2015r.;

— 8, 15 grudzień 2015r.

batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47 (tel. 261-111-713):

godz. 08,00

— 9, 23 wrzesień 2015r.;

—7,21 październik 2015r.;

—4, 18 listopad 2015r.;

— 2, 16 grudzień 2015r.

16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 (tel. 261-134-602)

godz. 08,00

— 8, 22 wrzesień 2015r.;

— 13, 27 październik 2015r.;

— 10, 24 listopad 2015r.;

— 8, 15 grudzień 2015r.

 

18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3 (tel. 261-

123-432):      

  godz. 08,00

— 9, 23 wrzesień 2015r.;

— 7, 21 październik 2015r.;

—4, 18 listopad 2015r.;

— 2, 16 grudzień 2015r.

6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 — (tel. 261-134-466):

                                   godz. 08,00

 

— 15, 29 wrzesień 2015r.;

— 6, 20 październik 2015r.;

—3 listopad 2015r.;

— 1, 15 grudzień 2015r.

25 Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

godz. 08,30

- 04.09..2015r.

- 11.09.2015r

- 18.09.2015r.

- 25.09.2015r.

 

10 Brygada Pancerna Świętoszów ul. Sztabowa 1

 godz. 08,00

- w każdy czwartek godz. 08,00

 

34 Brygada Pancerna Żagań

godz. 08,00

- 18.08.2015r.

- 03.09.2015r.

 

11 Pułk Artylerii Węgorzewo ul. Gen. Bema 7

- w każdą środę o godz. 07,30 do odwołania

 

3 Batalion Zmechanizowany Zamość ul. Piłsudskiego 36

             godz. 08,00

10.08.2015r.

20.08.2015r.

27.08.2015r.

 

12 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17

 

- w każdy wtorek godz. 08,00       

12 Brygada Zmechanizowana Szczecin Aleja Wojska Polskiego 250 

godz. 08,00

- 04.08.2015r.

- 25.08.2015r.

- od dnia 01.09.2015r. w każdy wtorek  godz. 08,00           

 

17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17

 

-w każdy wtorek  godz. 08,0028 lipiec 2015

 

W ramach szkolenia na potrzeby korpusu oficerów planuje się m. im. przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna – 54B01 - w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu  w terminie styczeń – lipiec 2016 r.

Uruchomienie szkolenia w tej specjalności wojskowej będzie  możliwe przy zapewnieniu niezbędnej liczby użytkowników.

Chętnych na szkolenie zapraszamy w WKU w Tychach ul. Cyganerii 51 lub o kontakt tel. 261 124 782

( nie wpisujemy „032” przed numerem telefonu).

 

 


27 lipiec 2015

Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie dniu 29.072015 r. w godz. 08:15 - 12:00 (czas stawiennictwa na godz. 08:00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do ZSW w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakty w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej w szczególności w niżej wymienionych spec. woj.:

- kierowca                          SW:38T62 (prawo jazdy kat. „B”)

- kierowca                          SW:38T64 (prawo jazdy kat. „C”)

- kierowca                          SW:38T70 (prawo jazdy kat. „T”)

- elektromechanik              SW:34T64 (obsługa urządzeń zasilających)

- monter                             SW:28B61 (polowe sieci kablowe)

- strzelec wyborowy            SW:20B80

 

Osoby zainteresowane powinny posiadać:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego ( egz. sprawnościowy);

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- ubiór sportowy


 

 

24 lipiec 2015


20 lipiec 2015


http://10bkpanc.wp.mil.pl/plik/image/strona_startowa/2015nabor.jpg
zródło - http://10bkpanc.wp.mil.pl/pl/index.html


 

17 czerwca 2015

W związku z występującymi wakującymi stanowiskami w JW 6 Brygady Powietrznodesantowej, informujemy o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w szeregach 6 Brygady Powietrznodesantowej
Kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR  w Jednostce Wojskowej 6BPD odbędą się w dniach:
- 6 batalion dowodzenia  Kraków, ul. Ułanów 43  (23 czerwca 2015)

- 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 (23 czerwca 2015)

- 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 (25 czerwca 2015)

 

7 maj 2015

Informuję, iż w JW 2423 odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, do grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej (KO: Wojsk lądowych) oraz technicznej (KO: logistyki). Kwalifikacje odbędą sie w 2 etapach:

etap 1:
rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiaja posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie
etap 2:
sprawdzian sprawności fizycznej

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy oraz obuwie;
- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Kandydaci nie posiadający ćwiczeń rotacyjnych , nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.
więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 78

 


 

17 marzec 2015

Informuję, iż w JW 1907 odbęda sie kwalifikacje dla żołnierzy w ramach NSR korpusie oficerskim i podoficerskim. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 w Opolu o godz. 09:00 

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy oraz obuwie;
- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Termin możliwości stawiennictwa: 27.04,  25.05, 29.06, 28.09, 26.10, 23.11.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 7812 marzec 2015

Informuję, iż w JW 2649 odbęda sie kwalifikacje dla żołnierzy w ramach NSR. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Żarska X 1 w Żaganiu o godz. 08:00 

jednocześnie informujemy że kwalifikacje odbęda sie w dniach: 14.04, 12.05, 02.06, 08.09, 06.10, 05.1, 03.12 br.

 

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782


 

11 marzec 2015

Informuję, iż w JW 4495 odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz pełnienia obowiązków w ramach NSR. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Wrocławska 82 w Krakowie o godz. 08:00 

14 kwiecień 2015

28 kwiecień 2015

12 maj 2015

9 czerwca 2015

23 czerwca 2015

8 wrzesień 2015

13 paździenik 2015

10 listopad 2015

8 grudzień 2015

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782


 

 05 luty 2015

Informuję, iż dnia 24 lutego 2015 r. w JW 1749 w Szczecinie odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie o godz. 08:00 ( dojazd od dworca PKP tramwajami nr 1 i 9 )

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopiękontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JW 4101 Lubiliniec prowadzi nabór do korpusu szer. zawodowych, zainteresowani mogą pobrać ankietę. i przesąłć do JW 4101 Lubliniec.

Jednowska Wojskowa po weryfikacji dokumentu zaprasza na egzamin kwalifikacyjny.
Najbliższy temrin kwalifikacyjny 23.03.2015 .r

więcej informacji pod tel. kontaktowy -261 124 782


02 luty 2015

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach - JW 4115 Gliwice

ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:


 • 21 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 18 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 18 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 02 grudnia 2015r. - godz. 8:00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782


18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej - JW 1328 Bielsko Biała

ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 14, 28 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 8, 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 6, 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 3, 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 9, 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 7, 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 4, 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 2, 16 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782


 

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie - JW 4495 Kraków

ul. Wrocławska 82 30-901 Kraków

 

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 13 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 10 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 10 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 14 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 12 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 9 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 8 września 2015r. - godz. 8:00
 • 13 października 2015r. - godz. 8:00
 • 10 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 8 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782