Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

1 września 2015

Informujemy o kolejnych kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej, które odbędą się 06.10.2015 r. w JW 3605 63-100 Śrem ul. Sikorskiego 2 zbiórka kandydatów przed biurem przepustek o godz. 08:00

Koniecznośc posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz strój spotrowy.

 


Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej informuje o możliwości powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej

27 sierpień 2015

 

34 Brygadzie Kawalerii Pancernej

Informuję, że od dnia 11 września 2015r., kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdy piątek o godz. 08.00.

Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- DZIAŁONOWY, SW: 20B61 —24 stanowisk;

- KIEROWCA, SW: 20B63 — 23 stanowisk;

- MŁODSZY ŁADOWNICZY, SW: 20B62 — 19 stanowisk;

- KIEROWCA, SW: 38T65 — 1 stanowisko;

- KIEROWCA-OBSŁUGA, SW: 38T65/38B74 — 1 stanowisko;

- KIEROWCA-OPERATOR, SW: 38T65/38B70 —2 stanowiska;

- MECHANIK, SW: 38T83 — 1 stanowisko;

- MECHANIK — SPAWACZ, SW: 38T74/38T84 — 1 stanowisko;

- MŁODSZY ELEKTROMECHANIK, SW:38T72 — 1 stanowisko;

- MŁODSZY KIEROWCA, SW: 38T64 — 1 stanowisko;

- MŁODSZY KIEROWCA — SPAWACZ, SW: 38T64/38T84 —4 stanowiska;

- MŁODSZY KIEROWCA — ŚLUSARZ, SW: 38T64/38T81 —3 stanowiska;

- MŁODSZY ŚLUSARZ, SW: 38T81 — 1 stanowisko.

W korpusie młodszych podoficerów, brygada nie prowadzi kwalifikacji.

W zakresie podoficerów (STW: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej: SW:

38T31 (Eksploatacja pojazdów gąsienicowych) oraz SW: 20B22 (Dowódcza — pancerna).

Informuję, że w korpusie podoficerów zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- SZYFRANT, SW: 28B37 — 1 stanowisko.

- DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ, SW: 36A23 — 1 stanowisko.

- TECHNIK PODODDZIAŁU, SW: 38T21 —3 stanowiska.

- DOWÓDCA DRUŻYNY REMONTOWEJ, SW: 38T31 -3 stanowiska. W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych SW: 20B02 (Dowódcza — pancerna).


10 Blog w Opolu

 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia wolnych stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w dniu 14.09.2015r. o godz. 8.00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych: 38T65 (kierowca kat. C+E), 38T64 (kierowca kat. C), 38861 (kucharz), 38C62 (obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego) oraz 34T64 (obsługa elektrowni, bądź pokrewne: 28B70, 38064 ). Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

 

Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty. Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015, preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych i odbyli co najmniej jedno ćwiczenie w ramach NSR.


 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych Śrem

 

Informuję, że w dniach 08.09.2015 roku oraz 15.09.2015 roku o godz. 8:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. 6 bdow SP zamierza powołać kierowców kat. C, CE. Z uwagi na dużą liczbę uzupełnianych stanowisk zwracam się z prośbą o doprowadzenie informacji o terminie i miejscu kwalifikacji do żołnierzy rezerwy zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej (szeregowi posiadający prawo jazdy kat. C. CE).

 

W ramach kwalifikacji zostanie przeprowadzony egzamin sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci muszą okazać się oryginałem prawa jazdyw dniu kwalifikacji. Żołnierze rezerwy, którzy ukończyli przeszkolenie w ramach służby przygotowawczej muszą okazać się zaświadczeniem o odbyciu ówiczeń rotacyjnych.

 

Termin kwalifikacji: 08.09.2015 roku, 15.09.2015 roku. Godzina: 8:00. Miejsce: śrem ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek) woj. wielkopolskie.

 

Szczegółowe informacje o kwalifikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej 6. Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych www.6bdowsp.wp.mil.plw zakładce oferty pracy”.

 KORPUS SZEREGOWYCH:

 

- potrzeba uzupełnienia 20 stanowisk służbowych do przyznanego limitu;

 

- parametry stanowisk służbowych 

 

 

19 sierpień 2015

12 Brygada Zmechanizowana
Szczecin al. Wojska Polskiego 250

informuje o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej które będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca począwszy
od 1 września 2015 roku godzina 08:00


JW 4092 w Wałczu

informuje o wolnych stanowiskach podoficerskich, które obsadzanie jest przedsięwzięciem priorytetowym.

terminy kwalifikacji

09.09.2015 r., 07.10.2015 r., 04.11.2015 r., 09.12.2015 r.

 


21 Brygada Strzelców Podhalańskich
16 Batalion Saperów w Nisku

  prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wjskowej


JW 1128 Malbork

informuje o naborze na nieobsadzone stanowiska służbowe


5 Pułk Inżynieryjny
Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39

Informuje o kwalifikacjach w korpusie szeregowych zawodowych, które odbędą się 19.08.2015 r. oeaz 26.08.2015 r. w godz. 08:00 - 13:00 ,


 

07 sierpień 2015

Wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych w 23 Pułk Altylerii w Bolesławcu

 31 lipca 2015


WOJSKO POLSKIE CZAS PROFESJONALISTÓW ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

 

Ciekawy zawód, nowe doświadczenia, prawdziwa przygoda, pasja i zawód.

 

Decyzja o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP spowodowała,  że rozszerzona została oferta zatrudnienia przez wojsko, gdyż obok oficerów i podoficerów zawodowych w Wojsku Polskim utworzony został korpus szeregowych zawodowych.

Służba w korpusie szeregowych zawodowych to sposób   na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwości zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki    i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi.

 

WYMAGANIA

- ukończone minimum gimnazjum,

- dobry stan zdrowia

-  dobra sprawność fizyczna

- niekaralność sądowa

- inne kwalifikacje niezbędne do objęcia danego stanowiska

 

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego.

 

      JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM

Aby zostać  szeregowym  zawodowym, należy  pomyślnie   przejść

proces kwalifikacji na wybrane stanowisko. Kwalifikacja  obejmuje sprawdzian sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Po uzyskaniu akceptacji przez dowódcę jednostki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

          Dodatkowych informacji można uzyskać  pod numerem  telefonu: 261124782

Terminy kwalifikacji proszę wcześniej potwierdzać telefonicznie ponieważ mogą ulec zmianie.

 

 Kwalifikacje w 2015 roku dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

  w Jednostkach Wojskowych 6BPD odbędą się w dniach:

batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 (tel. 261-135-538):

godz. 08,00

9, 22 wrzesień 2015r.;

— 6, 20 październik 2015r.;

— 3, 17 listopad 2015r.;

— 8, 15 grudzień 2015r.

batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47 (tel. 261-111-713):

godz. 08,00

— 9, 23 wrzesień 2015r.;

—7,21 październik 2015r.;

—4, 18 listopad 2015r.;

— 2, 16 grudzień 2015r.

16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 (tel. 261-134-602)

godz. 08,00

— 8, 22 wrzesień 2015r.;

— 13, 27 październik 2015r.;

— 10, 24 listopad 2015r.;

— 8, 15 grudzień 2015r.

 

18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3 (tel. 261-

123-432):      

  godz. 08,00

— 9, 23 wrzesień 2015r.;

— 7, 21 październik 2015r.;

—4, 18 listopad 2015r.;

— 2, 16 grudzień 2015r.

6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 — (tel. 261-134-466):

                                   godz. 08,00

 

— 15, 29 wrzesień 2015r.;

— 6, 20 październik 2015r.;

—3 listopad 2015r.;

— 1, 15 grudzień 2015r.

25 Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

godz. 08,30

- 04.09..2015r.

- 11.09.2015r

- 18.09.2015r.

- 25.09.2015r.

 

10 Brygada Pancerna Świętoszów ul. Sztabowa 1

 godz. 08,00

- w każdy czwartek godz. 08,00

 

34 Brygada Pancerna Żagań

godz. 08,00

- 18.08.2015r.

- 03.09.2015r.

 

11 Pułk Artylerii Węgorzewo ul. Gen. Bema 7

- w każdą środę o godz. 07,30 do odwołania

 

3 Batalion Zmechanizowany Zamość ul. Piłsudskiego 36

             godz. 08,00

10.08.2015r.

20.08.2015r.

27.08.2015r.

 

12 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17

 

- w każdy wtorek godz. 08,00       

12 Brygada Zmechanizowana Szczecin Aleja Wojska Polskiego 250 

godz. 08,00

- 04.08.2015r.

- 25.08.2015r.

- od dnia 01.09.2015r. w każdy wtorek  godz. 08,00           

 

17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17

 

-w każdy wtorek  godz. 08,00 

 

 28 lipiec 2015

 

W ramach szkolenia na potrzeby korpusu oficerów planuje się m. im. przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna – 54B01 - w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu  w terminie styczeń – lipiec 2016 r.

Uruchomienie szkolenia w tej specjalności wojskowej będzie  możliwe przy zapewnieniu niezbędnej liczby użytkowników.

Chętnych na szkolenie zapraszamy w WKU w Tychach ul. Cyganerii 51 lub o kontakt tel. 261 124 782

( nie wpisujemy „032” przed numerem telefonu).

 

 

 

 

 


27 lipiec 2015

Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie dniu 29.072015 r. w godz. 08:15 - 12:00 (czas stawiennictwa na godz. 08:00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do ZSW w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakty w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej w szczególności w niżej wymienionych spec. woj.:

- kierowca                          SW:38T62 (prawo jazdy kat. „B”)

- kierowca                          SW:38T64 (prawo jazdy kat. „C”)

- kierowca                          SW:38T70 (prawo jazdy kat. „T”)

- elektromechanik              SW:34T64 (obsługa urządzeń zasilających)

- monter                             SW:28B61 (polowe sieci kablowe)

- strzelec wyborowy            SW:20B80

 

Osoby zainteresowane powinny posiadać:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego ( egz. sprawnościowy);

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- ubiór sportowy

 

 

 


 

 

24 lipiec 2015

 

 


20 lipiec 2015


http://10bkpanc.wp.mil.pl/plik/image/strona_startowa/2015nabor.jpg


zródło - http://10bkpanc.wp.mil.pl/pl/index.html

 


 

17 czerwca 2015

W związku z występującymi wakującymi stanowiskami w JW 6 Brygady Powietrznodesantowej, informujemy o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w szeregach 6 Brygady Powietrznodesantowej


Kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR  w Jednostce Wojskowej 6BPD odbędą się w dniach:


- 6 batalion dowodzenia  Kraków, ul. Ułanów 43  (23 czerwca 2015)- 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 (23 czerwca 2015)- 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 (25 czerwca 2015)

 

7 maj 2015

Informuję, iż w JW 2423 odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, do grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej (KO: Wojsk lądowych) oraz technicznej (KO: logistyki). Kwalifikacje odbędą sie w 2 etapach:

etap 1:


rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiaja posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie


etap 2:


sprawdzian sprawności fizycznej

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:


- dowód osobisty;


- książeczkę wojskową;


- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;


- ubiór sportowy oraz obuwie;


- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Kandydaci nie posiadający ćwiczeń rotacyjnych , nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.


więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 78

 

 


 

17 marzec 2015

Informuję, iż w JW 1907 odbęda sie kwalifikacje dla żołnierzy w ramach NSR korpusie oficerskim i podoficerskim. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 w Opolu o godz. 09:00 

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:


- dowód osobisty;


- książeczkę wojskową;


- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;


- ubiór sportowy oraz obuwie;


- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Termin możliwości stawiennictwa: 27.04,  25.05, 29.06, 28.09, 26.10, 23.11.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 78

12 marzec 2015

Informuję, iż w JW 2649 odbęda sie kwalifikacje dla żołnierzy w ramach NSR. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Żarska X 1 w Żaganiu o godz. 08:00 

jednocześnie informujemy że kwalifikacje odbęda sie w dniach: 14.04, 12.05, 02.06, 08.09, 06.10, 05.1, 03.12 br.

 

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:


- dowód osobisty;


- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;


- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;


- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782


 

11 marzec 2015

Informuję, iż w JW 4495 odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz pełnienia obowiązków w ramach NSR. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Wrocławska 82 w Krakowie o godz. 08:00 

14 kwiecień 2015

28 kwiecień 2015

12 maj 2015

9 czerwca 2015

23 czerwca 2015

8 wrzesień 2015

13 paździenik 2015

10 listopad 2015

8 grudzień 2015

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:


- dowód osobisty;


- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;


- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;


- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782


 

 05 luty 2015

Informuję, iż dnia 24 lutego 2015 r. w JW 1749 w Szczecinie odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie o godz. 08:00 ( dojazd od dworca PKP tramwajami nr 1 i 9 )

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:


- dowód osobisty;


- kopiękontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;


- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;


- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JW 4101 Lubiliniec prowadzi nabór do korpusu szer. zawodowych, zainteresowani mogą pobrać ankietę. i przesąłć do JW 4101 Lubliniec.

Jednowska Wojskowa po weryfikacji dokumentu zaprasza na egzamin kwalifikacyjny.


Najbliższy temrin kwalifikacyjny 23.03.2015 .r

więcej informacji pod tel. kontaktowy -261 124 782


02 luty 2015

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach - JW 4115 Gliwice

ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:


 • 21 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 18 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 18 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 02 grudnia 2015r. - godz. 8:00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782


18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej - JW 1328 Bielsko Biała

ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 14, 28 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 8, 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 6, 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 3, 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 9, 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 7, 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 4, 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 2, 16 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782


 

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie - JW 4495 Kraków

ul. Wrocławska 82 30-901 Kraków

 

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 13 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 10 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 10 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 14 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 12 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 9 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 8 września 2015r. - godz. 8:00
 • 13 października 2015r. - godz. 8:00
 • 10 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 8 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782