Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

Informujemy, że w 38. DYWIZJONIE ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ W SOCHACZEWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1560

96 – 500 SOCHACZEW

tel. 261 – 529 – 627.

38. Dywizjon Zabezpieczenia OP w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

1.     oficer (Sekcja Operacyjna S – 3) – ppor./por., SW: 32B04;

2.     oficer (Sekcja Szkolenia) – ppor./por., SW: 32B04;

3.     podoficer – administrator (Sekcja Personalna S – 1) – kpr./st. kpr./plut., SW: 54B22/28D21;

4.     podoficer sztabowy (Sekcja Logistyki S – 4) – sierż./st. sierż./mł. chor., SW: 38A21;

5.     szef grupy – podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego (Grupa Zarz. Bezpieczeństwem Łączn. i Informat.) – chor./st. chor./st. chor. szt., SW: 29A21;

6.     dowódca plutonu (Pluton Transportowy) – chor./st. chor./st. chor. szt., SW: 32T32;

7.     dowódca radiostacji (Obsługa radiostacji) – sierż./st. sierż./mł. chor., SW: 28B26;

8.     szef baterii (Bateria Przeciwlotnicza) – chor./st. chor./st. chor. szt., SW: 38A21/99Z99;

9.     podoficer – technik (Sekcja Zabezpieczenia) – kpr./st. kpr./plut., SW: 32T24/38T27;

10.  starszy technik – administrator systemów (Obsługa systemu) – sierż./st. sierż./mł. chor.,

SW: 22G25/28B25;

11.  dowódca sekcji (Sekcja) – sierż./st. sierż./mł. chor., SW: 32B25;

12.  dowódca obsługi – starszy operator (Obsługa) – kpr./st. kpr./plut., SW: 32B25;

 


 

JW 2414 Warszawa poszukuje kandydatów na wolne stanowiska służbowe w korp. podoficerów i szeregowych zawodowych
więcej informacji w WKU w TychachKwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w JW. 3391 w Zamościu


Informujemy, że w dniu 13 października 2016 r. o godz. 8.00 w JW 3391 Zamość przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazać do zdawania egzaminu z WF,
- oświadczenie o niekaralności,
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji),
- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste,
- ubiór sportowy,
- środki piśmiennicze

 

Wolne stanowiska dla ochotników do NSR

 

JW 2697 w Brzegu (1psap) - korpus oficerów, korpus podoficerów, korpus szeregowych

 

JW 4581 w Opolu (55 brem) - korpus oficerów, korpus podoficerów

 

JW 4231 w Komprachcicach (91 blog) - korpus oficerów, korpus podoficerów

 

JW 2286 w Opolu - korpus oficerów, korpus podoficerów


Decyzja o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP spowodowała,  że rozszerzona została oferta zatrudnienia przez wojsko w korpusie szeregowych zawodowych.

Służba w korpusie szeregowych zawodowych to sposób   na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwości zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki  i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi.

 

JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM

 

Aby zostać  szeregowym  zawodowym, należy  pomyślnie   przejść proces kwalifikacji na wybrane stanowisko. Kwalifikacja  obejmuje sprawdzian sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną. Po uzyskaniu akceptacji przez dowódcę jednostki wojskowej należy złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

        

WYMAGANIA

- ukończone minimum gimnazjum,

- dobry stan zdrowia

- dobra sprawność fizyczna

- niekaralność sądowa

- inne kwalifikacje niezbędne do objęcia danego stanowiska

- odbyta służba zasadnicza 

- służba przygotowawcza oraz odbyte ćwiczenia rotacyjne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem  telefonu: 261124782

 

Terminy kwalifikacji proszę wcześniej potwierdzać telefonicznie ponieważ mogą ulec zmianie.

 

Kwalifikacje w 2016 roku dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się w niżej wymienionych jednostkach wojskowych:

 

1. JW. 1328 Bielsko-Biała
17 sierpnia // 06. 28 września // 12, 26 października // 09, 23 listopada // 07, 21 grudnia

2. JW. 4115 Gliwice -brak wolnych stanowisk
07, 28 września // 12, 26 października // 09 23 listopada // 07 , 14 grudnia.

3. JW. 4495 Kraków

4. JW. 4009 Kraków
23, 30 sierpnia // 13, 27 września // 11, 25 października // 08, 22 listopada // 01, 13 grudnia 2016.

5. 16 Batalion Saperów Nisko

6. AGAT 

Stały nabór str. Internetowa www.agat.wp.mil.pl


7. JW. 2423 Żagań ( 34 Brygada Kawalerii Pancernej)11 batalion dowodzenia, 18,20 października 2016 godz. 8:00
- korpus podoficerów rezerwy
- korpus szeregowych zawodowych

8. JW. 5700 Międzyrzecz

9. JW. 1749 Szczecin - w każdy wtorek miesiąca

10. JW. 2399 Świętoszów

11. JW. 4092 Wałcz

12. JW. 4686 Kraków
15, 29 listopada // 06, 13 grudnia.

13.  JW. 4539 Białobrzeg
Terminy kwalifikacji zostaną podane na stronie internetowej Jednostki Wojskowej. http://9bwd.wp.mil.pl/pl/index.html

14. JW. 2577 Węgorzewo

15. JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki
18 listopada godz. 8:30

16. JW. 4808 Gołdap
W każdy poniedziałek od godz. 10:00

17. 10 BLog Opole
07 listopada

18. JW 4408 Sulechów
16, 30 listopada // 07, 21 grudnia.

19. 5 Pułk Chemiczny Tarnowskie Góry

20. JW 2901 Szczecin Podjuchy
W każdą środe w godz. 8:00-12:00

 

21. JW 3136 3 bat drogowo-mostowy Chełmno

22. JW 4071 11.Batalion Dowodzenia
22 listopada, 24 listopada godz 07:45

W każdy wtorek i piątek.

 

Przypominam, że kandydaci w dniu kwalifikacji powinni ze sobą posiadać:

1.    Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego

2.    Książeczkę wojskową

3.    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje przydatne w wojsku;

- zaświadczenie o odbytych kursach

-  inne dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg kwalifikacji

4.    Długopis

5.    Strój sportowy