Strona Główna Strona Główna
Teren administrowany
 

Teren administrowany:

          WKU Tychy administruje na obszarze 918,03 km2, zamieszkanym przez około 400 tys osób. Z ogólnej liczby mieszkańców, powszechnemu obowiązkowi obrony podlega około 70 tys osób.

          Na administrowanym terenie znajdują się siedziby: trzech Starostw Powiatowych, jednego Urzędu Miasta na Prawach Powiatu, siedemnastu Urzędów Miast i Gmin, trzech Powiatowych oraz jednej Miejskiej Komendy Policji, dwóch Powiatowych oraz jednej Miejskiej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

 

 

 

Powiat Mikołowski:

http://www.sip.mikolowski.pl/index.php/

Powierzchnia:

230,17 km2

Ludność:

90,74 tyś

Powiat Pszczyński:

http://www.powiat.pszczyna.pl/

Powierzchnia:

453,27 km2

Ludność:

101,36 tyś

Powiat Bieruńsko-Lędziński ( z siedzibą w Bieruniu):

http://www.powiatbl.pl/

Powierzchnia:

152,87 km2

Ludność:

54,40 tyś

Miasto Tychy na Prawach Powiatu:

http://www.umtychy.pl/

Powierzchnia:

81,72 km2

Ludność:

135,54 tyś

 

 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU)

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień to terenowa jednostka administracji wojskowej zajmująca się administracją rezerw osobowych na podlegającym pod nią terenie. WKU pełnią rolę wykonawczą Ministra Obrony Narodowej, bezpośrednio są podporządkowane Wojewódzkim Sztabom Wojskowym. Realizują problematykę obronną i administrację wojskową na administrowanym terenie. Do zadań Wojskowych Komend Uzupełnień należą :

 

 

- naborem do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR),

 

- naborem do służby przygotowawczej,

 

- współdziałanie ze Starostwami Powiatowymi w zakresie polityki obronnej państwa,

 

- współdziałanie z Obroną Cywilną,

 

- zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

 

- powoływanie żołnierzy rezerwy do czynnej (kontraktowej) służby wojskowej,

 

- powoływanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych,

 

- wnioskowanie o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy,

 

- rekrutacja kandydatów do szkół wojskowych,

 

- przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej wspólnie z urzędami administracji rządowej,

 

- ewidencja wojskowa osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,

 

- wnioskowanie o wykonanie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele obronne państwa,

 

- kreowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego na terenie własnego działania.