Strona Główna Strona Główna
Biuro Skarg i Wniosków
 

Interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji przyjmują
 
 
Biuro Skarg i Wniosków
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 124,
+48 22826 72 64,
faks +48 261 874 490
e-mail: bsiw@mon.gov.pl
Dyrektor Biura Skarg i Wniosków przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz. 9.00-17.00
w pozostałe dni robocze w godz.8.30-14.30

 
 
 
Szef WSzW w Katowicach
osoby cywilne w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 do 16.30,
a w przypadku gdy jest dniemwolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie;
żołnierze służby czynnej w każdy dzień pracy; terminy przyjęć przez Szefa WSzW
tel. 261 124 204
lub
e-mail: wszwkatowice@ron.mil.pl

 
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach
osoby cywilne- w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30,
a w przypadku gdy jestdniem wolnym od pracy
w dodatkowo wyznaczonym terminie;
żołnierze służby czynnej w każdy dzień pracy;
terminy przyjęć przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Tychach należy uzgodnić z Referentem Administracyjno Prawnym
tel. 261 124 752
lub
e-mail: wkutychy@ron.mil.pl