Strona Główna Strona Główna
OSOBY FUNKCYJNE
 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W TYCHACH

przyjmuje interesantów w sprawach skarg wniosków i petycji w każdy poniedziałek od godziny 14:30 do 16:30, a w przypadku gdy dzień jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Terminy przyjęć należy uzgodnić telefonicznie pod numerem: 261 124 752 lub 261 124 791
ppłk Leszek KLAG – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach.

Komendant sprawuje funkcje organu pierwszej instancji w procesie postępowania administracyjnego. 

Początkiem służby wojskowej ppłk Leszka KLAGA był dzień 05.09.1985 r. rozpoczął studia wojskowe  w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. w roku 2004-2006 studiował w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu a w 2008 r. ukończył podyplomowe studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach. Po latach pracy i zasłużonych awansach w dniu 01.01.2011 objął stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach. W trakcie służby wyróżniony odznaczeniami resortowymi: Złotym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i "Za zasługi dla obronności kraju", a także "Brązowym Krzyżem Zasługi", Srebrnym Medalem za długoletnią służbę, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego. W 2015 r. otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużony żołnierz RP oraz ukończył kurs AON "Kierowania TOAW szczebla WSzW".

Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

· zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

· administrowanie rezerwami osobowymi oraz środkami transportowymi i maszynami;
·
 wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;

· współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
·
 utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej poprzez zachowanie w sprawności  uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych


 

mjr Jacek ZAWADA – SZEF WYDZIAŁU - ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

tel. 261 124 760

 


 

 

      

mjr Arkadiusz BARTNIK – SZEF WYDZIAŁU

tel. 261 124 780