Strona Główna Strona Główna
JW 4686 Kraków
 
JW 4686 Kraków
TERMINY KWALIFIKACJI:
7 lutego 2018r.
7 marca 2018r.
11 kwietnia 2018r.
9 maja 2018r.
13 czerwca 2018r.
12 września 2018r.
10 października 2018r.
 7listopada 2018r.
12 grudnia 2018r
6blog.wp.mil.pl Normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej
6BPD.wp.mil.pl Normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej