Strona Główna Strona Główna
 

 

przepustką do służby zawodowejWYSTARCZY SIEDEM KROKÓW!
KROK 1 - Podejmij decyzję.

KROK 2 - Poszukaj niezbędnych informacji.

KROK 3 - Zgromadź niezbędne dokumenty.

KROK 4 - Złóż dokumenty w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.       

KROK 5 - Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania lekarskie, psychologiczne
                     i testy.

KROK 6 - Podpisz kontrakt.       

KROK 7 - Odbierz kartę przydziału kryzysowego w swojej WKU.
Żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych oferujemy:

 • trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem z zakładu pracy w okresie pozostania na przydziale kryzysowym w JW;
 • gwarancję stabilności zawodowej;
 • doliczenie byłym żołnierzom zawodowym czasu czynnej służby wojskowej do podstawy wymiaru czasu służby;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu w specjalnościach wojskowych wymagających podnoszenie kwalifikacji;
 • w czasie czynnej służby wojskowej - opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby lub pełnienia służby przygotowawczej;
 • zwrot kosztów dojazdu żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • dodatki motywacyjne;
 • prawo do nagród;
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;
 • możliwość wyjazdu na misje pokojowe w ramach służby okresowej;
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.Więcej informacji na temat NSR uzyskają państwo klikając w poniżrzy link:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/z-zycia-wojska/narodowe-sily-rezerwowe/narodowe-sily-rezerwowe-informacje/nsr/19627,narodowe-sily-rezerwowe.html