Strona Główna Strona Główna
 

Informuję, że w dniu 05.12.2017 r. w centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych celem pozyskania kandydatów do zawodowej służby wojskowej, na stanowiska: mł. oficer (ppor./por./ oraz oficer /por./kpt./.

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni złożyć wniosek w WKU,  kserokopie świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Tel. kontaktowy WKU: 261 124 782