Strona Główna Strona Główna
Informacje o naborze WOT
 

Informuję, że decyzją Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
w Poznaniu, uruchomiony został nabór kandydatów na 9-miesięczne szkolenie dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej.

Warunkiem naboru jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego komendanta Uzupełnień w Tychach w terminie do 15 listopada 2017 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z WKU w Tychach, tel. 261 124 782.