Strona Główna Strona Główna
Szkolnictwo Wojskowe
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA W WKU W TYCHACH pod nr tel. 261 124 781  LUB NA STRONACH INTERNETOWYCH UCZELNI.

 

 


 

 Decyzja  Nr 135/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 października 2018 r.

 w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

w Poznaniu

w 2019 r.


>załącznik<

 

 
1. W 2019 r. prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w grupie osobowej pielęgniarstwa.
qqq
2. Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
qqq
3. Limit miejsc do szkoły podoficerskiej  w grupie osobowej pielęgniarstwa wynosi 15.
qqq
4. Osoby , o których mowa w podpunkcie 2, ubiegające się do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za  pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 


 Decyzja  Nr 138/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia10 października 2018 r.

 w sprawie naboru kandydatów do Szkóły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

w 2019 r.

>załącznik<

 

1. W 2019 r. w Szkole Podoficerskiej Wojska Lądowych w Poznaniu, zwaną dalej "szkołą podoficerską", realizuje się 8-mio miesięczne szkolenie wojskowe dla kandydatów na podoficerów na potrzeby uzupełnienia stanowisk służbowych
w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.    
2. Nabór na szkolenie wojskowe zostanie przeprowadzone spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej).     
3. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej do dnia 31 października 2018 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami.

 

 

 

 


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA