Strona Główna Strona Główna
TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 R.
 

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Tychy

Termin urzędowania: od 21.03.2017 r. do 12.04.2017 r. godz.: 12:30-17:00
oraz 18-19.04.2017 r.

Siedziba Komisji: Tychy ul. Ciasna 3 tel. 513 533 655

 

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Termin urzędowania: od 27.03.2017 r. do 13.04.2017 r. godz.: 12:30-17:30

Siedziba Komisji: Lędziny ul. Lędzińska 24
(Budynek Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego) tel. 32 324 08 07

 

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Mikołowskiego

Termin urzędowania: od 21.03.2017 r. do 11.04.2017 r. godz. 14:00 -17:00

Siedziba Komisji: Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 18 tel. 606 784 837

 

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Pszczyńskiego

Termin urzędowania: od 27.02.2017 r. do 27.03.2017 r. godz. 11:00-17:00

Siedziba Komisji: Pszczyna ul. Bogedaina 24
(Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie) tel. 792 318 676

 

Terminy mogą ulec zmianie.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Dotyczy to również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania. Za niezgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez Policję.

Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. Praca za granicą nie jest żadnym usprawiedliwieniem niezgłoszenia się chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.

 

!!WAŻNE!!

    Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

    Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.